Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Data publikacji 03.11.2016    
Nr referencyjny: WZP-4258/16/219/Ł
Wspólny słownik zamówień: 64211000-8, 64211000-9, 64211200-0
Termin składania ofert: 16.11.2016 godz. 11:00