postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot jest objęty umową ramową : Dostawy artykułów gospodarczych.

Data publikacji 04.01.2017    

Nr referencyjny: WZP-5333/16/275/AG
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert: