Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4 - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4

Data publikacji 28.04.2017    

Nr referencyjny: WZP-1484/17/56/T
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 18.05.2017 godz. 12:00

Uwaga

Zmiana terminu składania ofert!