Świadczenie usług serwisowych mierników prędkości i wideorejestratorów

Data publikacji 28.04.2017    poniżej 135.000 euro

Nr referencyjny: WZP-1349/17/49/Z
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50411000-9
Termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 11:00