Dostawa kabli miedzianych z materiałami eksploatacyjno -naprawczymi - postępowanie objęte umową ramową.

Data publikacji 17.05.2017    

Nr referencyjny: WZP-1738/17/61/Ł
Wartość zamówienia:
Wspólny słownik zamówień:
Termin składania ofert: