Przegląd i ekspertyza masztów antenowych - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Przegląd i ekspertyza masztów antenowych

Data publikacji 24.06.2017    poniżej 135 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1895/17/64/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50000000-5
Termin składania ofert: 10.07.2017 godz. 11:30