Odczynniki do badań genetycznych. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Odczynniki do badań genetycznych.

Data publikacji 05.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-4531/17/231/Z
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696500-0
Termin składania ofert: 13.12.2017 godz. 12:00