Dostawy części do łodzi wyposażonych w silniki dwu i czterosuwowe. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części do łodzi wyposażonych w silniki dwu i czterosuwowe.

Data publikacji 07.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-3782/17/165/T
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 15.12.2017 godz. 12:00