Dostawy akumulatorów. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy akumulatorów.

Data publikacji 08.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-4260/17/223/T
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31431000-6
Termin składania ofert: 21.12.2017 godz. 11:00

Uwaga zmiana terminu składania ofert 21.12.2017 godz. 11:00!