2017 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
71 Dostawa materiałów kancelaryjnych 06.11.2017 06.11.2017 godz. 12:00 WZP-3931/17/198/Z
72 Dostawa zestawów ABC do nurkowania 06.11.2017 06.11.2017 godz. 14:30 WZP-3876/17/175/Z
73 Dostawa skafandrów neoprenowych 06.11.2017 06.11.2017 godz. 13:00 WZP-3877/17/176/Z
74 Dostawa ubrań żeglarskich dwuczęściowych 06.11.2017 06.11.2017 godz. 14:00 WZP-3878/17/177/Z
75 Usługa modyfikacji indywidualnych odznak policjantów - postępowanie objęte umową ramową. 06.11.2017 WZP-3916/17/191/Z
76 Dostawa kamizelek ostrzegawczych- postępowanie objęte umową ramową. 06.11.2017 WZP-3866/17/169/Z
77 Dostawa rękawic jednorazowych - postępowanie objęte umową ramową. 03.11.2017 WZP-3867/17/170/Z
78 Wymiana lini kablowej zasilającej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego z słupami w OPP KSP. 02.11.2017 WZP-3603/17/147/IR
79 Dostawa sznurów galowych - postępowanie objęta umową ramową. 02.11.2017 WZP-3870/17/173/Z
80 Dostawy drukarek. 02.11.2017 10.11.2017 godz. 11:30 WZP – 3681/17/154/Ł