Remont w budynku Komisariatu Rejonowego Policji IV przy ul. Żytniej 36 w Warszawie.

Data publikacji 26.04.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2125/18/90/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45261210-9, 45261320-3, 45453000-7, 45442100-8, 45310000-3, 45312310-3, 45314300-4, 322310000-1, 45314000-1, 30200000-1, 32320000-2, 71320000-7
Termin składania ofert: 11.05.2018 godz. 12:00