Remont pomieszczenia węzła cieplnego wraz z jego wymianą i przygotowanie nowego pomieszczenia dla węzła cieplnego w budynku Policyjnej Izby Dziecka przy ul. Wiśniowej 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji 30.04.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2186/18/97/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71321200-6; 71321300-7; 45330000-9; 45453000-7; 45442100-8; 45310000-3
Termin składania ofert: 15.05.2018 godz. 12:00