Remont drogi dojazdowej do magazynów wydziału Zaopatrzenia KSP. - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Remont drogi dojazdowej do magazynów wydziału Zaopatrzenia KSP.

Data publikacji 11.05.2018    Poniżej 5 225 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2450/18/102/IR
Wartość zamówienia: Poniżej 5 225 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45233120-6 45230000-8 45231000-5 45231300-8 45111200-0 71320000-7
Termin składania ofert: 28.05.2018 r. godz.:12:00