Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Data publikacji 16.05.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2511/18/104/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45231300-8, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45331210-1, 45231112-3
Termin składania ofert: 5.06.2018 godz 11:00