Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi

Data publikacji 21.05.2018    poniżej 5 548 000,00 euro

Nr referencyjny: WZP-2610/18/108/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000,00 euro
Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45331000-6, 45331210-1, 45231112-3
Termin składania ofert: 07.06.2018r. godzina 12:00