Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” .

Data publikacji 25.05.2018    poniżej 5 548 000 euro

Nr referencyjny: WZP-2708/18/118/IR
Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71248000 – 8; 45400000 – 1; 45310000 – 3; 45330000 – 9
Termin składania ofert: 11.06.2018 godz.12:00

Uwaga! zmiana Wzoru - Załącznika nr 1 do SIWZ