DOSTAWY AKUMULATORÓW DO RADIOTELEFONÓW I TERMINALI MOBILNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KSP

Data publikacji 12.06.2018    Powyżej 144000 euro
Nr referencyjny: WZP-2504/18/103/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej 144000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31400000-0
Termin składania ofert: 18.07.2018 godz 11:00

Uwaga!  zmiana treści SIWZ