Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem

Data publikacji 19.10.2018    poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: WZP-4939/18/214/T
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 16700000-2, 16310000-1, 34921100-0
Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz.: 13:00

UWAGA !! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 31.10.2018 r. godz.: 13:00