Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób

Data publikacji 22.10.2018    powyżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5652/18/254/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34121000-1; 50112000-3
Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 12:00

Uwaga zmiana formy składania ofert. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.