Dostawa pojazdu ciężarowego - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa pojazdu ciężarowego

Data publikacji 22.10.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5590/18/247/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34134100-6
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:00