Dostawa 6 pojazdów typu Mała Więźniarka MW - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa 6 pojazdów typu Mała Więźniarka MW

Data publikacji 22.10.2018    powyżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5669/18/255/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 3411420-0
Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 12:00

Uwaga zmiana formy składania ofert. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.