Dostawy siedzisk - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy siedzisk

Data publikacji 22.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5492/18/240/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 39111000-3
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz.: 12:00