Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR

Data publikacji 22.10.2018    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5707/18/256/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 3223300-0
Termin składania ofert: 7.12.2018 r. godz. 13:00

Uwaga: zebranie Wykonawców w dniu 14.11.2018 r. w godzinach 10:00 - 13:00!


Uwaga:


Uwaga: Wizja lokalna planowanych lokalizacji w dniach  28.11, 29.11, 30.11, 03.12!


Uwaga: przesunięty termin składania ofert z 6.12.2018 r. godz. 13:00 na 7.12.2018 r. godz. 13:00!

Pliki do pobrania