Dostawy rękawic roboczych i jednorazowych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy rękawic roboczych i jednorazowych

Data publikacji 23.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5613/18/249/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 18424300-0; 18141000-9
Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz: 11:00