Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych

Data publikacji 23.10.2018    poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: WZP – 5828/18/273/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696500-0, 38437000-7, 19520000-7
Termin składania ofert: 05.11.2018 r. godz.: 13:00

UWAGA !!! Zmieniony termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to dzień 05.11.2018 r. godz.: 13.00.

Uwaga !!! Zmieniony załącznik nr 1C do SIWZ (zd. nr 3) oraz załącznik nr 1F do SIWZ (zd. nr. 6).