Dostawa podnośnika koszowego hydraulicznego na przyczepie - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa podnośnika koszowego hydraulicznego na przyczepie

Data publikacji 24.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-4991/18/220/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 42416210-7
Termin składania ofert: 5.11.2018 r. godz. 12:00