Dostawa 5 pojazdów nieoznakowanych do przewozu min. 8 osób - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa 5 pojazdów nieoznakowanych do przewozu min. 8 osób

Data publikacji 25.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5591/18/248/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114400-3
Termin składania ofert: 7.11.2018 r. godz. 10:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 5.11.2018 r. godz. 10:00 na 7.11.2018 r. godz. 10:00!

Uwaga: zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ!