Dostawy rejestratorów korespondencji - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy rejestratorów korespondencji

Data publikacji 31.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5574/18/244/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32342450-1
Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 09:00

UWAGA !! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin to 14.11.2018 r. godz.: 9.00 - składanie ofert, godz.: 10.00 - otwarcie ofert.