Dostawa ciągnika do prac ogrodowych i komunalnych wraz z osprzętem - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa ciągnika do prac ogrodowych i komunalnych wraz z osprzętem

Data publikacji 31.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5726/18/268/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 16700000-2; 16310000-1; 34921100-0; 43313000-0
Termin składania ofert: 9.11.2018 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania