Dostawa 94 szt. stanowisk do rozładowywania broni - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa 94 szt. stanowisk do rozładowywania broni

Data publikacji 05.11.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5844/18/274/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35000000-4
Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godz. 10:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 13.11.2018 r. godz. 10:00 na 16.11.2018 r. godz. 10:00!