Świadczenie usług telekomunikacyjnych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data publikacji 31.10.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5802/18/270/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 64212000-5; 72400000-4; 31712112-8
Termin składania ofert: 9.11.2018 r. godz. 12:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 8.11.2018 r. godz. 12:00 na 9.11.2018 r. godz. 12:00!