Dostawa dwóch wózków widłowych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa dwóch wózków widłowych

Data publikacji 02.11.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5805/18/271/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 42415110-2
Termin składania ofert: 13.11.2018 r. godz. 12:00