Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych

Data publikacji 06.11.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5999/18/283/AG
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 09135000-4
Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 10:00