Dostawy i montaż klimatyzatorów - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy i montaż klimatyzatorów

Data publikacji 06.11.2018    poniżej 144 000 euro

Nr referencyjny: WZP-5639/18/252/AG
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 39717200-3; 45331220-4
Termin składania ofert: 15.11.2018 r. godz. 12:00