Dostawa druków resortowych - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa druków resortowych

Data publikacji 07.12.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6856/18/311/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22900000-9
Termin składania ofert: 17.12.2018 r. godz. 12:00