Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób

Data publikacji 12.12.2018    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7379/18/330/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34121000; 50112000
Termin składania ofert: 15.01.2019 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/181813

ID postępowania: 181813