Usługi mycia zewnętrznego i odkurzania samochodów - 2018 - Zamówienia publiczne KSP

Usługi mycia zewnętrznego i odkurzania samochodów

Data publikacji 18.12.2018    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7602/18/340/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112300-6, 30163000-9, 39235000-8
Termin składania ofert: 27.12.2018 r. godz. 12:00