2018 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
61 Dostawa 94 szt. stanowisk do rozładowywania broni 05.11.2018 16.11.2018 r. godz. 10:00 WZP-5844/18/274/Z
62 Dostawa dwóch wózków widłowych 02.11.2018 13.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-5805/18/271/T
63 Świadczenie usług telekomunikacyjnych 31.10.2018 9.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-5802/18/270/Ł
64 Dostawa zestawów teleinformatycznych 31.10.2018 8.11.2018 r. godz. 10:00 WZP-6159/18/287/Ł
65 Dostawy rejestratorów korespondencji 31.10.2018 14.11.2018 r. godz. 09:00 WZP-5574/18/244/Ł
66 Dostawa ciągnika do prac ogrodowych i komunalnych wraz z osprzętem 31.10.2018 9.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-5726/18/268/T
67 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 29.10.2018 WZP-5886/18/280/Z
68 Dostawa 5 pojazdów nieoznakowanych do przewozu min. 8 osób 25.10.2018 7.11.2018 r. godz. 10:00 WZP-5591/18/248/T
69 Dostawa podnośnika koszowego hydraulicznego na przyczepie 24.10.2018 5.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-4991/18/220/T
70 Dostawa odczynników i materiałów do badań genetycznych 23.10.2018 05.11.2018 r. godz.: 13:00 WZP – 5828/18/273/Z
71 Dostawy rękawic roboczych i jednorazowych 23.10.2018 31.10.2018 r. godz: 11:00 WZP-5613/18/249/Z
72 Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR 22.10.2018 7.12.2018 r. godz. 13:00 WZP-5707/18/256/Ł
73 Dostawy siedzisk 22.10.2018 30.10.2018 r. godz.: 12:00 WZP-5492/18/240/Z
74 Dostawa 6 pojazdów typu Mała Więźniarka MW 22.10.2018 27.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-5669/18/255/T
75 Dostawa pojazdu ciężarowego 22.10.2018 30.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-5590/18/247/T
76 Dostawa jednego autobusu do przewozu min. 42 osób 22.10.2018 26.11.2018 r. godz. 12:00 WZP-5652/18/254/T
77 Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem 19.10.2018 31.10.2018 r. godz.: 13:00 WZP-4939/18/214/T
78 Zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Komisariatu Policji w Pomiechówku 19.10.2018 8.11.2018 r. godz. 14:30 WZP-5581/18/246/IR
79 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Prażmowie 19.10.2018 8.11.2018 r. godz 13:00 WZP-5299/18/233/IR
80 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Lesznie 19.10.2018 8.11.2018 r. godz. 14:00 WZP-5300/18/234/IR
81 Dostawa czterech pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowanej przystosowanych do przewozu dwóch psów służbowych 18.10.2018 26.10.2018 r. godz. 12:00 WZP-5640/18/253/T
82 Zakup zestawów teleinformatycznych 18.10.2018 29.10.2018 r. godz. 10:00 WZP-5470/18/239/Ł
83 Dostawy maszyn, elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych 18.10.2018 29.10.2018 r. godz.: 11:00 WZP-5327/18/236/IR
84 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 17.10.2018 WZP-5552/18/242/IR
85 Dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych 15.10.2018 23.10.2018 godz. 10:00 WZP–5289/18/232/AG
86 Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej w Pruszkowie przy ul.Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj. 15.10.2018 26.11.2018 godz. 13:00 WZP-5545/18/241/IR
87 Dostawa akumulatorów do radiotelefonów Ericsson typu: M-PK i M-RK - postępowanie realizowane na podstawie umowy ramowej 12.10.2018 WZP-5447/18/238/Ł
88 Dostawa mas samopoziomujących i wykładzin 11.10.2018 19.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-5326/18/235/IR
89 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego. 08.10.2018 8.10.2018 r. godz. 11:00 WZP-5386/18/237/IR
90 Dostawy zestawów komputerowych 05.10.2018 10.12.2018 r. godz. 13:00 WZP-4651/18/204/Ł

Wybierz Strony