2018 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
121 Dostawa rękawic skórzanych zimowych w ramach umowy ramowej 10.08.2018 WZP-3931/18/182/Z
122 Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Policyjnej Izby Dziecka, ul. Wiśniowa 44 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 09.08.2018 24.08.2018 godz. 12:00 WZP-4229/18/194/IR
123 Wymiana stolarki okiennej z robotami towarzyszącymi w budynku Komisariatu Policji Warszawa Białołęka przy ul. Myśliborskiej 65 09.08.2018 24.08.2018 godz. 12:00 WZP-4212/18/193/IR
124 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 09.08.2018 24.08.2018 godz. 11:00 WZP-4196/18/191/IR
125 Zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie wraz z rozbiórką istniekącego ogrodzenia. 08.08.2018 23.08.2018 godz. 11:00 WZP-4121/18/189/IR
126 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku 07.08.2018 Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:30 WZP- 4115/18/188/IR
127 Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli z rozbiórką istniejącej zabudowy 07.08.2018 28.08.2018 godz. 10:00 WZP-4296/18/196/IR
128 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki Ricoh w ramach umowy ramowej. 07.08.2018 WZP-3889/18/180/Ł
129 DOSTAWA CIĘŻKICH MOTOCYKLI OZNAKOWANYCH 07.08.2018 13.09.2018 r. godz.: 11:00 WZP – 4058/18/187/T
130 Dostawa kabli miedzianych oraz materiałów do ich naprawy - postępowanie objęte umową ramową. 06.08.2018 WZP-3890/18/181/Ł
131 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji - postępowanie objęte umową ramową 03.08.2018 WZP-3979/18/184/Z
132 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych 03.08.2018 14.08.2018 godz. 12:00 WZP – 3770/18/173/AG
133 Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV - postępowanie objęte umową ramową. 02.08.2018 WZP-3869/18/179/Ł
134 Dostawa odznak identyfikacji indywidualnej policjanta - postępowanie objęte umową ramową. 01.08.2018 WZP-3851/18/178/Z
135 Dostawa oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb - postępowanie objete umową ramową. 01.08.2018 WZP-3809/18/176/Z
136 Dostawa urządzeń sanitarnych - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3769/18/172/IR
137 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3768/18/171/IR
138 Dostawa akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 30.07.2018 WZP-3767/18/170/IR
139 Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, przy ul. Janowskiego 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 27.07.2018 07.08.2018 r. godz.: 13.30 WZP- 3846/18/177/IR
140 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku 27.07.2018 06.08.2018 r. godz.: 12:30 WZP- 3796/18/175/IR
141 Dostawy opon zimowych 27.07.2018 06.08.2018 r. godz.:13:00 WZP – 3780/18/174/T
142 Dostawa pokrowców na czapki - postępowanie objęte umową ramową 27.07.2018 WZP-3738/18/169/Z
143 Dostawa futerałów na: broń, kajdanki, RMG - postępowa objętu umową ramową. 23.07.2018 WZP-3623/18/166/Z
144 Dostaw materiałów elektrycznych -postępowanie objęte umową ramową. 23.07.2018 WZP-3648/18/167/IR
145 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 19.07.2018 06.08.2018 godz. 11:00 WZP-3726/18/168/IR
146 Dostawy akcesoriów i osprzętu elektrycznego - postępowanie objęte umową ramową. 12.07.2018 WZP-3426/18/159/IR
147 Dostawy materiałów elektrycznych - postępowanie objęte umową ramową. 12.07.2018 WZP-3427/18/160/IR
148 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 11.07.2018 26.07.2018 godz. 12:00 WZP-3528/18/164/IR
149 Dostawy środków czystości 11.07.2018 23.07.2018 godz.: 11:00 WZP-3475/18/162/AG
150 Dostawa hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3424/18/157/IR

Wybierz Strony