2018 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
151 Dostawa rur kanalizacyjnych - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3425/18/158/IR
152 Dostawa urządzeń sanitarnych -postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3423/18/156/IR
153 Dostawa zaworów - postępowanie objęte umową ramową. 11.07.2018 WZP-3422/18/155/IR
154 Remont drogi dojazdowej do magazynów Wydziału Zaopatrzenia KSP. 10.07.2018 WZP-3229/18/148/IR
155 Dostawa rękawic dla motocyklistów - postępowanie objęte umową ramową. 06.07.2018 WZP- 3202/18/144/Z
156 Dostawa futerałów na : broń, kajdanki, RMG - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP-3286/18/152/Z
157 Dostawa obuwia roboczego - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP- 3246/18/150/Z
158 Dostawa odzieży roboczej objeta - postępowanie objęte umową ramową. 05.07.2018 WZP-3245/18/149/Z
159 Dostawa 22 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji. 05.07.2018 13.08.2018 godz. 12:00 WZP-3378/18/154/T
160 Dostawy komputerów przenośnych o zwiększonej odporności . 04.07.2018 23.08.2018 godz. 12:00 WZP-2605/18/107/Ł
161 Świadczenie usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni o twardej nawierzchni na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Puławskiej 44E oraz Kościelnej 3 w Piasecznie. 03.07.2018 WZP-2981/18/135/AG
162 Dostawa paliwa gazowegodo obiektu położonego w Warszawie przy ulicy Mrówczej 210. 03.07.2018 WZP-2850/18/127/AG
163 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 położonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 28.06.2018 13.07.2018 godz. 11:00 WZP-3293/18/153/IR
164 Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 8 w systemie zaprojektuj i wybuduj 28.06.2018 06.08.2018 godz 12:00 WZP-3226/18/146/IR
165 Malowanie ścian wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni hali dużej Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 72 26.06.2018 11.07.2018 godz. 12:00 WZP-3228/18/147/IR
166 DOSTAWA CIĘŻKICH MOTOCYKLI OZNAKOWANYCH 25.06.2018 31.07.2018 godz 11:00 WZP – 3174/18/141/T
167 Dostawa 15 szt. samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym do Komendy Stołecznej Policji 25.06.2018 31.07.2018 godz. 12:00 WZP-3186/18/142/T
168 Dostawa druków w postaci książek 22.06.2018 WZP-3063/18/140/Z
169 Dostawa materiałów i odczynników do ujawniania, utrwalania i badania śladów kryminalistycznych. 21.06.2018 02.07.2018 godz. 11:00 WZP-3023/18/138/Z
170 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji - postępowanie objęte umową ramową 20.06.2018 WZP-2990/18/137/Z
171 Dostawa rękawic dla motocyklistów - postępowanie objęte umową ramową. 19.06.2018 WZP-2934/18/133/Z
172 Umindurowanie dla motocyklisty - pasy białe z koalicyjkama - postępowanie objęte umową ramową. 18.06.2018 WZP-2933/18/132/Z
173 Dostawa rękawic jednorazowych - postępowanie objęte umową ramową. 18.06.2018 WZP-2932/18/131/Z
174 Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” – w systemie zaprojektuj i wybuduj 12.06.2018 27.06.2018 godz 12:00 WZP-3028/18/139/IR
175 DOSTAWY AKUMULATORÓW DO RADIOTELEFONÓW I TERMINALI MOBILNYCH UŻYTKOWANYCH PRZEZ KSP 12.06.2018 18.07.2018 godz 11:00 WZP-2504/18/103/Ł
176 Dostawa druków w postaci książek - postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2784/18/123/Z
177 Dostawa druków w postaci luzów i teczek postępowanie objęte umową ramową. 11.06.2018 WZP-2829/18/125/Z
178 Zaprojetowanie i wykonanie przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku warsztatowym nr 2 polożonym na terenie obiektu KSP w Starej Wsi. 08.06.2018 25.06.2018 godz 11:00 WZP-2969/18/134/IR
179 Remont w budynku Komisariatu Rejonowego policji IV przy ul. Żytniej36 w Warszawie 08.06.2018 26.06.2018 godz 10:00 WZP-2928/18/130/IR
180 Przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi i punktem poboru wody do tankowania cystern oraz remontem budynku nr 12 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zlokalizowanym przy ul. Puławskiej 44 w Piasecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" 07.06.2018 22.06.2018 godz 11:00 WZP-2912/18/129/IR

Wybierz Strony