2019 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Świadczenia usług w zakresie obsługi technicznej i napraw łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji 11.12.2019 19.12.2019 r. godz. 11:00 WZP-6244/19/328/T
12 Dostawa odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych 04.12.2019 12.12.2019 r. godz. 13:00 WZP-6822/19/358/Z
13 Dostawa materiałów kancelaryjnych - Postępowanie objęte umową ramową 29.11.2019 WZP-6871/19/363/Z
14 Dostawa materiałów sanitarnych 28.11.2019 06.12.2019 r. godz. 10:00 WZP-6709/19/353/IR
15 Dostawa bezustnikowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - Postępowanie objęte umową ramową 28.11.2019 WZP-6859/19/360/Z
16 Dostawa ciągnika komunalnego wraz z osprzętem 27.11.2019 05.12.2019 r. godz. 10:00 WZP-6858/19/359/T
17 Dostawa rękawic skórzanych letnich - Postępowanie objęte umową ramową 26.11.2019 WZP-6743/19/356/Z
18 Dostawa druków resortowych - Postępowanie objęte umową ramową 25.11.2019 WZP-6744/19/357/Z
19 Dostawa materiałów kancelaryjnych - Postępowanie objęte umową ramową 25.11.2019 WZP-6741/19/354/Z
20 Dostawa i montaż verticali, rolet i żaluzji - Postępowanie objęte umową ramową 25.11.2019 WZP-6742/19/355/Z

Wybierz Strony