2019 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
41 Dostawa obuwia roboczego - Postępowanie objęte umową ramową 07.11.2019 WZP-6310/19/331/Z
42 Wymiana podziemnej sieci ciepłowniczej i rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji na terenie KSP przy ul. Karolkowej 46 06.11.2019 21.11.2019 r. godz. 11:00 WZP-6414/19/336/IR
43 Dostawa jednego pojazdu typu Furgon Brygadowy dla Komendy Stołecznej Policji 05.11.2019 14.11.2019 r. godz. 11:00 WZP-6327/19/333/T
44 Dostawa mebli biurowych - Postępowanie objęte umową ramową 31.10.2019 WZP-6159/19/326/Z
45 Dostawa płyt meblowych i taśmy pcv - Postępowanie objęte umową ramową 31.10.2019 WZP-6157/19/325/Z
46 Dostawy oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb 31.10.2019 12.11.2019 r. godz. 11:00 WZP-6074/19/312/Z
47 Dostawy odczynników do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych 30.10.2019 08.11.2019 r. godz. 13:30 WZP-6094/19/314/Z
48 Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynków Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Belwederskiej 16 30.10.2019 07.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-6227/19/327/IR
49 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 30.10.2019 02.12.2019 r. godz. 14:00 WZP-5975/19/307/AG Link
50 Dostawy rękawic skórzanych letnich i zimowych 29.10.2019 07.11.2019 r. godz. 12:00 WZP-5761/19/299/Z

Wybierz Strony