W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Usługa przygotowania, dostarczania i podawania posiłków 28.01.2020 14.02.2020 r. godz. 11:00 WZP-282/20/21/Z Link
2 Usługa dostarczania posiłków 21.01.2020 28.01.2020 r. godz. 10:00 WZP-194/20/13/Z
3 Usługa zakwaterowania i wyżywienia policyjnych sił wsparcia z kraju 13.12.2019 13.01.2020 r. godz. 12:00 WZP-6969/19/364/Z Link