W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny
1 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5877/18/279/Z
2 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5876/18/278/Z
3 Zakwaterowanie i wyżywienie 220 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5873/19/275/Z
4 Zakwaterowanie i wyżywienie 110 funkcjonariuszy sił wsparcia z kraju - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5874/19/276/Z
5 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową 31.10.2018 WZP-5875/18/277/Z
6 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji. 23.07.2018 30.07.2018 godz. 11:00 WZP-3209/18/145/F
7 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 12. 27.04.2018 WZP-2136/18/93/Z
8 Świadczenie usługi zkwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji zadanie nr 10. 27.04.2018 WZP-2135/18/93/Z
9 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV 28.03.2018 9.04.2018 godz: 11:00 WZP-1566/18/61/F