Zakwaterowanie i wyżywienie Funkcjonariuszy Policji - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Zakwaterowanie i wyżywienie Funkcjonariuszy Policji

Data publikacji 12.08.2019    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5010/19/251/Z
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 55270000-3
Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania