Usługa przygotowania, dostarczania i podawania posiłków - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Usługa przygotowania, dostarczania i podawania posiłków

Data publikacji 28.01.2020    powyżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-282/20/21/Z
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 55520000-1
Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 11:00