Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Kompleksowe warsztaty szkoleniowe w Wilnie i w Warszawie 18.07.2019 25.07.2019 r. godz. 13:00 WZP-4435/19/223/DZ
2 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badania psychologiczne i konsultacje psychiatryczne 17.07.2019 26.07.2019 r. godz. 14:00 WZP-3841/19/189/MP Link
3 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego w ramach działań Policyjnych 16.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4571/19/235/MP