Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi organizacji warsztatu szkoleniowego w Rydze

Data publikacji 22.03.2019    poniżej 750 000 euro

Nr referencyjny: WZP-1885/19/97/DZ
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 63512000-1; 55120000-7; 55110000-4; 55300000-3; 79540000-1
Termin składania ofert: 01.04.2019 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania