Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy - Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Data publikacji 16.08.2019    powyżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4978/19/250/MP
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85121000-3
Termin składania ofert: 30.08.2019 r. godz. 14:00