Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 5). 09.08.2019 WZP-4969/19/248/Z
2 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 10). 09.08.2019 WZP-4964/19/243/Z
3 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4967/19/246/Z
4 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 8). 09.08.2019 WZP-4968/19/247/Z
5 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 6). 09.08.2019 WZP-4966/19/245/Z
6 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4965/19/244/Z
7 Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym 24.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4669/19/240/DZ
8 Kompleksowe warsztaty szkoleniowe w Wilnie i w Warszawie 18.07.2019 25.07.2019 r. godz. 13:00 WZP-4435/19/223/DZ
9 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego w ramach działań Policyjnych 16.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4571/19/235/MP
10 Świadczenie usług zabezpieczeń medycznych w ramach działań Policyjnych 12.06.2019 25.06.2019 r. godz. 11:00 WZP-2401/19/114/MP

Wybierz Strony