Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakwaterowanie i wyżywienie Funkcjonariuszy Policji 12.08.2019 19.08.2019 r. godz. 10:00 WZP-5010/19/251/Z
2 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 5). 09.08.2019 WZP-4969/19/248/Z
3 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 10). 09.08.2019 WZP-4964/19/243/Z
4 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4967/19/246/Z
5 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 8). 09.08.2019 WZP-4968/19/247/Z
6 Zakwaterowanie i żywienie funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową (Zadanie nr 6). 09.08.2019 WZP-4966/19/245/Z
7 Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji - postępowanie objęte umową ramową. 09.08.2019 WZP-4965/19/244/Z
8 Kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym 24.07.2019 29.07.2019 r. godz. 11:00 WZP-4669/19/240/DZ
9 Kompleksowe warsztaty szkoleniowe w Wilnie i w Warszawie 18.07.2019 25.07.2019 r. godz. 13:00 WZP-4435/19/223/DZ
10 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy oraz badania psychologiczne i konsultacje psychiatryczne 17.07.2019 26.07.2019 r. godz. 14:00 WZP-3841/19/189/MP Link

Wybierz Strony