Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej

Data publikacji 27.02.2020    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-766/20/63/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 79100000-5; 79110000-8
Termin składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania